Tin bất động sản

Thị trường bất động sản TP.HCM

Năm khó khăn của địa ốc TP HCM vì rủi ro pháp lý

Thị trường địa ốc năm 2019 gặp nhiều khó khăn do vướng thủ tục pháp lý và quy trình rà soát kiểm tra chặt chẽ từ nhà nước. Quá trình này gây chậm trong thanh khoản sản phẩm khiến gánh nặng chi phí sản phẩm càng tăng cao.